ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 2016611
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3419 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2016611 1957/02/19 14:00 1957/02/26 20:00