ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
ID 2016712
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3431 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2016712 1933/09/05 08:00 1945/10/02 05:00
3430 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2016712 1933/09/05 14:00 1945/10/02 05:00
3432 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2016712 1933/09/05 14:00 1940/02/03 14:00