ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 2017004
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3493 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2017004 1934/01/01 08:00 1943/01/08 13:00
3494 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2017004 1934/01/01 08:00 1943/01/08 13:00
3496 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2017004 1934/01/01 08:00 1941/11/21 08:00
3495 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2017004 1934/01/25 08:00 1941/02/28 20:00
3513 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2017004 1934/01/10 08:00 1943/01/03 07:00