ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017501
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3555 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2017501 1936/01/01 08:00 1940/09/30 20:00
3556 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2017501 1936/01/01 08:00 1940/09/30 20:00
3558 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2017501 1936/01/04 08:00 1936/01/04 08:00
3557 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2017501 1940/09/11 08:00 1940/09/30 20:00
3577 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2017501 1936/01/01 08:00 1940/09/30 20:00