ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017504
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3561 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2017504 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00