ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017506
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3563 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2017506 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00