ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017508
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3582 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2017508 1936/01/01 08:00 1940/09/30 20:00
3578 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2017508 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
3580 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2017508 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
3579 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2017508 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
3565 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2017508 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00