ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017510
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3568 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2017510 1935/07/02 03:00 1940/09/30 20:00
3567 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2017510 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
3569 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2017510 1935/07/09 03:00 1940/09/30 20:00