ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017511
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4555 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2017511 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
3570 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2017511 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
4556 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2017511 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00
4557 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2017511 1935/07/01 01:00 1940/09/30 20:00