ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017515
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3575 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2017515 1935/07/01 01:00 1935/07/01 01:00