ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017516
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4768 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2017516 1936/01/01 20:00 1940/09/11 20:00