ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ID 2017517
Related Station ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3581 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2017517 1935/07/24 01:00 1939/11/05 20:00