ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017803
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3614 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2017803 1938/10/11 08:00 1959/06/30 20:00