ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017807
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3636 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2017807 1957/10/25 08:00 1958/06/29 14:00
3632 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2017807 1938/10/11 08:00 1959/06/30 20:00
3634 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2017807 1938/10/11 08:00 1959/06/30 20:00
3633 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2017807 1938/10/11 08:00 1959/06/30 20:00
3618 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2017807 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00