ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017809
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3621 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2017809 1938/06/11 14:00 1959/06/20 20:00
3620 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2017809 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00
3622 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2017809 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00