ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017810
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4564 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2017810 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00
3623 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2017810 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00
4565 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2017810 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00
4566 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2017810 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00