ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017811
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3625 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2017811 1938/06/30 08:00 1959/03/21 08:00
3624 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2017811 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00