ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017812
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3626 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2017812 1938/06/11 08:00 1959/06/30 20:00