ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017816
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4771 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2017816 1938/06/26 20:00 1959/06/25 14:00