ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 2017817
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3635 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2017817 1939/06/04 08:00 1959/06/30 20:00