ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ID 2018305
Related Station ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3724 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2018305 1934/05/04 08:00 1941/03/31 20:00