ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ID 2018311
Related Station ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3732 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2018311 1934/05/04 08:00 1941/03/31 20:00
4576 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2018311 1934/05/04 08:00 1941/03/31 20:00
4577 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2018311 1934/05/04 08:00 1941/03/31 20:00
4578 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2018311 1934/05/04 08:00 1941/03/31 20:00