ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ID 2018318
Related Station ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3745 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2018318 1935/05/26 14:00 1941/03/18 08:00