ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ID 2018807
Related Station ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3847 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2018807 1933/01/01 08:00 1937/10/31 20:00
3849 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2018807 1933/01/01 08:00 1937/10/31 20:00
3848 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2018807 1933/01/01 08:00 1937/10/31 20:00
3833 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2018807 1933/01/01 08:00 1937/10/31 20:00