ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
ID 2020501
Related Station ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3918 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2020501 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00
3919 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2020501 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00
3921 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2020501 1947/09/02 08:00 1948/08/18 02:00
3920 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2020501 1947/09/01 02:00 1948/08/18 02:00
3939 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2020501 1948/07/29 02:00 1948/07/31 02:00