ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
ID 2020511
Related Station ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3933 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2020511 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00
4603 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2020511 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00
4604 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2020511 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00
4605 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2020511 1947/05/23 08:00 1948/08/18 02:00