ΜΕΡ-XIII
ID 2020807
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4005 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2020807 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00