ΜΕΡ-XIII
ID 2020808
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4021 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2020808 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00
4017 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2020808 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00
4019 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2020808 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00
4018 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2020808 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00
4006 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2020808 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00