ΜΕΡ-XIII
ID 2020810
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4009 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2020810 1937/01/02 08:00 1940/09/30 20:00
4008 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2020810 1937/01/01 06:00 1940/09/30 20:00
4010 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2020810 1937/01/02 08:00 1940/09/30 20:00