ΜΕΡ-XIII
ID 2020814
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4787 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2020814 1937/01/07 20:00 1940/09/14 08:00