ΜΕΡ-XIII
ID 2020815
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4020 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2020815 1940/05/06 14:00 1940/08/07 14:00