ΑΣΤΑΚΟΣ
ID 2021104
Related Station ΑΣΤΑΚΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4073 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2021104 1934/04/01 08:00 1944/04/30 20:00
4072 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2021104 1941/06/20 08:00 1941/06/20 08:00
4061 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2021104 1934/04/01 08:00 1944/04/30 20:00