ΑΣΤΑΚΟΣ
ID 2021106
Related Station ΑΣΤΑΚΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4064 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2021106 1934/04/05 20:00 1944/04/29 08:00
4063 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2021106 1934/04/01 08:00 1944/04/30 20:00
4065 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2021106 1934/04/03 08:00 1944/04/30 20:00