ΣΕΡΒΙΑ
ID 2021503
Related Station ΣΕΡΒΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4110 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2021503 1934/11/11 14:00 1941/02/28 20:00