ΣΕΡΒΙΑ
ID 2021515
Related Station ΣΕΡΒΙΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4128 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2021515 1934/11/19 14:00 1941/01/16 08:00