ΣΕΡΡΕΣ
ID 2002709
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
782 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
788 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
789 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
790 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2002709 1957/01/05 14:00 1970/07/23 08:00
791 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2002709 1968/01/28 20:00 1970/01/23 08:00
792 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2002709 1968/04/22 20:00 1970/01/23 08:00
785 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2002709 1970/01/05 14:00 1970/06/20 14:00