ΣΕΡΡΕΣ
ID 2002717
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
763 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2002717 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
764 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2002717 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
766 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2002717 1939/06/11 17:00 1968/11/24 14:00
765 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2002717 1939/06/04 05:00 1970/04/14 08:00
796 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2002717 1939/06/01 05:00 1970/06/27 14:00