ΣΕΡΡΕΣ
ID 2002723
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
770 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2002723 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00