ΣΕΡΡΕΣ
ID 2002725
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
801 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2002725 1956/03/25 08:00 1970/06/30 14:00
797 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
799 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
798 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
773 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
794 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2002725 1958/04/13 20:00 1968/05/27 20:00