ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003702
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FREZ
Manufacturer
Model
Start Date 1991/08/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
37 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2003702 1950/08/09 12:00 1996/10/21 08:30