ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003707
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ RECORD
Manufacturer
Model
Start Date 1950/01/01
End Date
Timeseries