ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003710
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ W. GERMANY
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1000 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003710 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00