ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003716
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1011 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003716 1949/11/05 14:00 1950/12/15 14:00
1010 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003716 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00