ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003720
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1007 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1006 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1008 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00