ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003723
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1020 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003723 1950/10/19 14:00 1953/08/05 20:00
1016 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1018 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1017 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1004 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00