ΚΟΖΑΝΗ
ID 2003726
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1019 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003726 1941/02/04 08:00 1954/10/31 20:00