ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 2003907
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LABRECHT
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries