ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 2003915
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΒΑΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS
Manufacturer
Model
Start Date 1950/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1021 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1022 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1024 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003915 1949/12/01 14:00 1955/11/27 23:00
1023 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1042 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/03 08:00