ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 2003923
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1047 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003923 1948/03/28 08:00 1955/09/10 05:00
1043 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1045 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1044 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1031 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00